6.6.12

23 %

Начало 16.01.12.
На 6.06.12 отшито 23 %